♦ فرزند Aquarius ♦ می مانم... می روی... لعنت به این افعال! كه ماندن را برای من صرف كرد و رفتن را برای تو!!! . . . بازم به این وبلاگ سر بزن (^_^) http://i-am-aquarius.mihanblog.com 2019-09-17T22:47:34+01:00 text/html 2015-03-15T18:28:08+01:00 i-am-aquarius.mihanblog.com Aquarius Destiny برادرانه... http://i-am-aquarius.mihanblog.com/post/101 <P align=center>دختر 5 ساله ای از برادرش پرسید معنی عشق چیست :<BR><BR>برادرش جواب داد : عشق یعنی تو هر روز شكلات من رو از كوله پشتی مدرسه ام بر میداری ،<BR><BR>و من هر روز بازهم شكلاتم رو همونجا میگذارم ...</P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.adoptivefamiliescircle.com/images/sized/images/gallery/photos/Love_my_sister-500x700.jpg"></P> text/html 2015-01-10T04:44:27+01:00 i-am-aquarius.mihanblog.com Aquarius Destiny http://i-am-aquarius.mihanblog.com/post/99 <font color="#ffffff"><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><font color="#ff0000"><font size="3"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">نمی دانم<o:p></o:p></font></font></font></span></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><font color="#ff0000"><font size="3"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">طراوات امروز از<o:p></o:p></font></font></font></span></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><font color="#ff0000"><font size="3"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">باران است<o:p></o:p></font></font></font></span></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><font color="#ff0000"><font size="3"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">یا از نگاه تو<o:p></o:p></font></font></font></span></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><font color="#ff0000"><font size="3"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">و یا از کلام تو؛<o:p></o:p></font></font></font></span></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><font color="#ff0000"><font size="3"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">زیبا می شود شنبه ام<o:p></o:p></font></font></font></span></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><font color="#ff0000" face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">وقتی تو می خندی....</font></span></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><font color="#ff0000"><font size="3"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"><img width="2" height="881" align="baseline" style="width: 207px; height: 282px;" alt="" src="http://persianpet.org/forum/images/imported/2010/07/4132.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></font></font></font></span></span></p></font> text/html 2015-01-04T15:07:00+01:00 i-am-aquarius.mihanblog.com Aquarius Destiny 80.....18 http://i-am-aquarius.mihanblog.com/post/98 <p align="center"> <strong><span class="h4 quoteText" id="ctl00_cphMiddleLeft_Sampa_Web_View_BrainyQuoteUI_RandomQuoteControl10cphMiddleLeft_3410_lblQuoteText"><font size="4">زندگی بی نهایت شادتر بود اگر در 80 سالگی به دنیا می آمدیم و به تدریج به 18 سالگی می رسیدیم.</font></span> </strong></p><div align="center" class="reverseAlign"><strong>مارک تواین</strong></div><div align="center" class="reverseAlign"><strong></strong>&nbsp;</div><div align="center" class="reverseAlign"><strong></strong>&nbsp;</div><div align="center" class="reverseAlign"><strong><span class="h4 quoteText" id="ctl00_cphMiddleLeft_Sampa_Web_View_BrainyQuoteUI_RandomQuoteControl10cphMiddleLeft_3410_lblQuoteText"><font size="4"><img width="1" height="768" align="baseline" style="width: 493px; height: 340px;" alt="" src="http://www.axgig.com/images/78533512205019030545.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></font></span></strong></div><div align="center" class="reverseAlign">&nbsp;</div> text/html 2015-01-04T14:45:03+01:00 i-am-aquarius.mihanblog.com Aquarius Destiny زن... http://i-am-aquarius.mihanblog.com/post/96 <p align="center"> <span class="h4 quoteText" id="ctl00_cphMiddleLeft_Sampa_Web_View_BrainyQuoteUI_RandomQuoteControl10cphMiddleLeft_3410_lblQuoteText"><strong><font size="3">زن مانند شیشه ظریف و شکستنی است. هرگز توانایی مقاومت او را نیازمایید، زیرا ممکن است شیشه ناگهان بشکند.</font></strong></span> </p><div align="center" class="reverseAlign"><strong>میگل د سروانتس</strong></div><div align="center" class="reverseAlign"><strong></strong>&nbsp;</div><div align="center" class="reverseAlign"><strong></strong>&nbsp;</div><div align="center" class="reverseAlign"><strong></strong>&nbsp;</div><div align="center" class="reverseAlign"><img align="baseline" alt="" src="http://dl.topnaz.com/2013/02/afsordegi.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></div> text/html 2014-01-02T18:35:09+01:00 i-am-aquarius.mihanblog.com Aquarius Destiny زشت و زیبا http://i-am-aquarius.mihanblog.com/post/95 <font class="text4"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; "><p><strong><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif">اگر میخواهید زیبا باشید</font></strong></p><p><strong><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif">یک دقیقه مقابل آینه ،</font></strong></p><p><strong><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif">پنج دقیقه مقابل روحتان و</font></strong></p><p><strong><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif">پانزده دقیقه مقابل خداوند بایستید</font></strong></p><p><strong><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif">ادم ها به خاطر زیبا بودنشان دوست داشتنی نمی‌شوند،</font></strong></p><p><strong><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif">بلکه اگر دوست داشتنی باشند، زیبا به نظر می‌رسند.</font></strong></p><p><strong><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif">بچه‌ها هرگز مادرشان را زشت نمی‌دانند؛&nbsp;</font></strong></p><p><strong><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif">اگر کسی یا جایی را دوست داشته باشید،</font></strong></p><p><strong><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif">آنها را زیبا هم خواهید یافت.&nbsp;</font></strong></p><p><strong><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif">زیرا زیبا دیدن همان عشق است.</font></strong></p></span></font> text/html 2013-05-04T03:18:59+01:00 i-am-aquarius.mihanblog.com Aquarius Destiny باحالترین... http://i-am-aquarius.mihanblog.com/post/94 <img class="decoded" alt="http://www.axgig.com/images/31284520032478838776.jpg" src="http://www.axgig.com/images/31284520032478838776.jpg"><br><br><font size="4">باحال ترین برگه امتحانی که امکان داره ببینید<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></font> text/html 2013-05-03T03:51:45+01:00 i-am-aquarius.mihanblog.com Aquarius Destiny پسر بابا http://i-am-aquarius.mihanblog.com/post/93 <img src="http://www.axgig.com/images/14769473675519482682.jpg"><br><br><font size="4">سلامتیه اون پسری که...<br>&nbsp;10سالش بود باباش زد تو گوشش هیچی نگفت...<br>&nbsp;20 سالش شد باباش زد تو گوشش هیچی نگفت....<br>&nbsp;30 سالش شد باباش زد تو گوشش زد زیر گریه !!...<br>&nbsp;باباش گفت چرا گریه میکنی..؟<br>..گفت: آخه اونوقتا دستت نمیلرزید...!&nbsp; </font><br> text/html 2013-05-02T03:18:25+01:00 i-am-aquarius.mihanblog.com Aquarius Destiny یه بازی جالب☺! http://i-am-aquarius.mihanblog.com/post/91 <font class="text4"> <div style="text-align: justify;"><font color="#CC0000" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><font color="#336666" size="5">توجه این پست ففط طنزه ،تاکید میکنم فقــــــط طنز</font><br><br><br>این یه بازی هستش اول ماه تولدتون رو انتخاب کنید بعد روزش رو و بعد رنگ لباس !</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#CC0000" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#CC0000" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>جواباتونو کامنت کنید بخندیم☺</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#cc33cc" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#cc33cc" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>ماهی که تو اون به دنیا اومدید رو انتخاب کنید :</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#cc33cc" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#cc33cc" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>فروردین.........من لیس زدم&nbsp;</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#cc33cc" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#cc33cc" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>اردیبهشت.........من فشردم&nbsp;</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#cc33cc" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#cc33cc" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>خرداد.........من دوست داشتم</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#cc33cc" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#cc33cc" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>تیر.........من صیغه کردم</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#cc33cc" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#cc33cc" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>مرداد.........من بوس کردم</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#cc33cc" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#cc33cc" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>شهریور.........من خوشحال کردم</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#cc33cc" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#cc33cc" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>مهر.........من شارژ کردم</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#cc33cc" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#cc33cc" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>آبان.........من راضی کردم</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#cc33cc" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#cc33cc" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>آذر.........من سوار کردم</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#cc33cc" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#cc33cc" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>دی.........من ترکوندم</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#cc33cc" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#cc33cc" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>بهمن.........من بغل کردم</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#cc33cc" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#cc33cc" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>اسفند.........من زدم</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#cc33cc" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#cc33cc" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>شماره روزی رو که در اون به دنیا اومدید انتخاب کنید</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>1. یک شیلنگ رو</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>2. یک بز رو</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>3. یک مسافر رو</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>4. همسایمون رو</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>5. معلم جغرافیم رو</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>6. یک میل گاردان رو</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>7. یک تسبیح رو</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>8. ادکلنمو</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>9. سر سیلندر</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>10. پوشک بچه ی حسن آقا رو</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>11. یک بیخانمان رو</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>12. یک نینجا رو</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>13. یک هویج رو</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>14. یک سی پی یو دو هسته ای رو</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>15. یک چاقو رو</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>16. یک گانگستر رو</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>17. یک غواص رو</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>18. یک فالگیر زن رو</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>19. یک پرس سیراب شیردون رو</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>20. یک قاطر رو&nbsp;</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>21. دامادمون رو</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>22. کریستین رونالدو رو</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>23. یک بازنشسته ی زالو صفت رو</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>24. یک آزادیخواه رو</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>25. عروسمون رو</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>26. کارمندمو</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>27. یک ته تغاری رو</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>28. یک چشم چرون رو</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>29. یک خدا ترسو</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>30. یک زید باز رو</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>31. یک معلول رو&nbsp;</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#009900" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>رنگ پیرهن خودتون رو انتخاب کنید:</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#009900" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#009900" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>قرمز......... به خاطر اینکه زیر شلواریم قرمز و پاره است</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#009900" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#009900" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>سبز......... به خاطر اینکه عمم لنگش کوتاست</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#009900" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#009900" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>مشکی......... به خاطر اینکه من یه نینجام</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#009900" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#009900" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>آبی......... به خاطر اینکه نمیتونم خودمو کنترل کنم</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#009900" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#009900" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>زرد......... به خاطر اینکه این شعار روز قدسه</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#009900" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#009900" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>سفید......... به خاطر اینکه من س.ک.س.ی! هستم و هر کاری بخوام میکنم</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#009900" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#009900" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>بنفش......... به خاطر اینکه من به موسیقی علاقه مند می باشم</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#009900" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#009900" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>نارنجی......... به خاطر اینکه خانوادم فکر میکنن من یه احمق به تمام معنا هستم</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#009900" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#009900" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>قهوه ای......... به خاطر اینکه من یک پرنده آبستن هستم&nbsp;</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#009900" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#009900" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>صورتی......... به خاطر اینکه من عقده ای شدم</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#009900" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#009900" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>طوسی......... به خاطر اینکه داییم بعضی وقتها صورتی میشه</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#009900" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#009900" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>کرمی......... به خاطر اینکه میگن یه مو از خرس کندن غنیمته</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#009900" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#009900" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>هر چی هست تیره است ......... به خاط اینکه من تو المپیک نماد یک انسان انگل بودم</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#009900" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#009900" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>هر چی هست روشنه است......... به خاطر اینکه بابام میگه زور تو بازوست</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#009900" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#009900" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 15.994318008422852px;"><b>هیچ کدام......... به خاطر اینکه من مایه هیبت هستم<br><br>!!!</b></span></font></div></font> text/html 2013-05-01T15:42:56+01:00 i-am-aquarius.mihanblog.com Aquarius Destiny امتحانات!!! http://i-am-aquarius.mihanblog.com/post/92 <img align="bottom" alt="" src="http://8pic.ir/images/44538072752859642399.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><br><font size="3">اگه دوست داشتی میتونی نظرتو بگی</font> <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"> text/html 2013-04-25T18:39:04+01:00 i-am-aquarius.mihanblog.com Aquarius Destiny مـــــــــــــــــــــادر♥ http://i-am-aquarius.mihanblog.com/post/90 <img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-13-04-23/c72671b469ab463d202b9b538577f615-430"><br><br><font size="4">بدترین چیز اینه که ، <font color="#009900">محبت مـــادر</font> رو با <font color="#FF0000">"هان"</font> و <font color="#FF0000"> "چیه؟"</font> جواب بدی… . . بعد زنگ <font color="#FF0000">یه غریبه</font> رو که ۹۹ درصدش فقط هوسه ، با <font color="#009900">"جانم"</font> جواب بدی!<br><br>&nbsp;تنها دستان مادرم بوی آرامش میدهد . . <br><br>رسم جالبیه !!! محبتت را میگذارند پای احتیاجت … صداقتت را میگذارند پای سادگیت … سکوتت را میگذارند پای نفهمیت …</font><br> text/html 2013-04-24T18:00:15+01:00 i-am-aquarius.mihanblog.com Aquarius Destiny باز نـــــــــشر شـــــــــــد... http://i-am-aquarius.mihanblog.com/post/89 <img src="http://free-image-hosting.com/images/2013/03/22/3QRK9.jpg"> text/html 2013-04-23T17:13:03+01:00 i-am-aquarius.mihanblog.com Aquarius Destiny غیــــــر از مـــــــن ! http://i-am-aquarius.mihanblog.com/post/88 <font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><p align="center"><img style="WIDTH: 393px; HEIGHT: 335px" alt="" src="http://static.cloob.com//public/user_data/album_photo/2820/8459650-b.jpg" align="bottom" border="0" height="362" hspace="0" width="393"></p> <p align="center">&nbsp;</p> </font></font></font></font></font><div align="center"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #7a5128; FONT-SIZE: 10pt" lang="FA">هر درخت</span></p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #7a5128; FONT-SIZE: 10pt" lang="FA">گنجشکی دارد</span></p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #7a5128; FONT-SIZE: 10pt" lang="FA">که یواشکی برایش از پرواز می گوید.</span></p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal"><br><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #7a5128; FONT-SIZE: 10pt" lang="FA"></span></p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #7a5128; FONT-SIZE: 10pt" lang="FA"><font size="2">منبع:http://az-khak.blogfa.com</font><br></span></p></font></font></font></font></font></div> text/html 2013-04-22T12:32:22+01:00 i-am-aquarius.mihanblog.com Aquarius Destiny خدا http://i-am-aquarius.mihanblog.com/post/87 <div class="body"> <div style="text-align: center;"><div> <div style="text-align: center;"><font size="3"><span style="font-weight: bold;">ماهیان از تلاطم دریا به خدا شكایت كردند <br><br>و چون دریا آرام گرفت خود را اسیر تور صیادان یافتند.</span><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">تلاطمهای زندگی حكمتی از <span style="color: rgb(255, 0, 0);">خداوند</span> است پس از خدا بخواهیم ، <br><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);">دلمان آرام باشد نه دریای دوروبرمان.<br><br><br></span></span></font><img class="decoded" alt="http://www.irangreenpen.ir/UserFiles/Detuched-cloud%281%29.jpg" src="http://www.irangreenpen.ir/UserFiles/Detuched-cloud%281%29.jpg"><br></div> </div></div> </div> text/html 2013-04-20T21:30:38+01:00 i-am-aquarius.mihanblog.com Aquarius Destiny فقط http://i-am-aquarius.mihanblog.com/post/86 <p style="text-align: center; font-weight: bold;"><font size="3">&nbsp;فقــط باش ...<br>همیـن قــدر دور ...!</font></p><div style="text-align: center; font-weight: bold;"> </div><p style="text-align: center; font-weight: bold;"><font size="3">همینـ قـَدر دستــ نیـافتَـنی ...!</font></p><p style="text-align: center; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"><br></font></p> text/html 2012-11-08T17:09:07+01:00 i-am-aquarius.mihanblog.com Aquarius Destiny بـُغضـ http://i-am-aquarius.mihanblog.com/post/84 <font style="font-size: 11pt; color: rgb(102, 51, 51);" color="#950518" face="Tahoma"><font style="font-size: 8pt" face="Tahoma"><p align="center"><strong>بـُغضـ هــایـَمـ را نـِگــَهــ می دارَمــ </strong></p> <p align="center"><strong>بـَعضیــ وَقـتـــ هـا</strong></p> <p align="center"><strong>سـَبـُکــ نـَشـوَمــ ، سَنگینــ تـَرَمــ</strong></p><p align="center"><br><strong></strong></p><p align="center"><img class="decoded" alt="http://zemzeme72.persiangig.com/3a2fd98fbf1b08488eadf92e3907d07e-300.jpeg" src="http://zemzeme72.persiangig.com/3a2fd98fbf1b08488eadf92e3907d07e-300.jpeg"></p></font></font>